Kontakt

PRODAJA I DISTRIBUCIJA
Telefon: +387(0)32 423 177
Fax: +387(0)32 423 187
Mobitel:
+387 (0)60 3196 545
+387 (0)61 523 239
+387 (0)61 567 063
+387 (0)61 556 430
Email: info@baumy.ba

PROIZVODNJA
Fabrika praškastih materijala i boja “BAUMY”,
Krivajska bb, 72220 Zavidovići, BiH.
+387 32 864 224
info@baumy.ba