PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYEMAJL

myemajl

Antikorozivni premaz

myemajl
dobro prijanjanje na podlogu
dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
idealna zaštita od korozije

PRIPREMA PODLOGE:
Drvo: Drvo na koje se nanosi MYEMAJL mora biti suho, obrušeno i očišćeno.
Metal: Sa metala na koji se nanosi MYEMAJL potrebno je očistiti t i ostale nečistoće mehaničkim putem (pjeskarenje, brušenje i sl.).

PRIPREMA ZA NANOŠENJE:
Prije upotrebe sadržaj dobro promiješati. MYEMAJL se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem preko osnovne boje za drvo ili metal u 1-2 sloja. MYEMAJL se, zavisno od podloge i načina nanošenja, razrjeđuje sa 5-10% razrjeđivača za alkidne boje (uljani razrjeđivač). Nanošenje sljedećeg sloja moguće je poslije 24h. Sa 1l može se zaštititi 7-9m2 u jednom sloju.

OPASNOST:
Može da izazove alergijsku reakciju. Dugotrajno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Zapaljiva tečnost i para. Štetno po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Čuvati van domašaja djece. Proizvod držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, kao i vrućih površina i sl. Zabranjeno pušenje. Ne ispuštati ili oslobađati u životnu sredinu. U slučaju požara: koristiti prah, pjenu ili CO2 za gašenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.

PAKIRANJE:
0,20L;0,75L;2,5L;5L

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

myemajl