EPOKSIDNI POD
mypol promo

MYEPOKSID FINAL

myepoksid

Pod za mineralne površine

SASTAV:
Epoksi samoliv pod je dvokomponentna masa na bazi epoksi smole postojanih pigmenata i punioca; koristi se u kombinaciji sa učvršćivačem na bazi alifatičnog poliamina.

NAMJENA:
Koristi se za zaštitu mineralnih površina u enterijeru koje moraju da zadovoljavaju sljedeće parametre: 50% relativna vlažnost vazduha, temperatura podloge 15-25°C, čvrstoća podloge min. 17,5 MPa, vlažnost max. 4% mase, betonska podloga mora biti sazrela min. 28 dana, ne smije biti gletovana niti posuta cementnim mlijekom, marka betona min. 30 MB.

GLAVNE OSOBINE:
Izuzetno je otporan na atmosferilije, posjeduje veliku otpornost na habanje, odlikuje se velikom tvrdoćom i odličnom otpornosti na udar.

PRIMJENA:
Ukoliko podloga zadovoljava tražene parametre obavlja se penetracija podloge. Svrha je da se ojača podloga i ukloni vazduh sa površine. Penetracija se obavlja sa impregnacijom za epoksi samoliv pod. Nakon 24 h po nanošenju impregnacije nanosi se Epoksi samoliv pod. Koristi se u kombinaciji sa kvarcnim pijeskom. Očvršćivač, komponenta B, se dodaje lagano uz postepeno miješanje 2-3 min. pomoću odgovarajuće mehaničke mješalice. POT LIFE: 25-30 min. na 20°C.

POTROŠNJA:
Potrošnja Impregnacije za epoksi samoliv pod je 200-300g/m2 u zavisnosti od poroznosti podloge, a potrošnja Epoksi samolivog poda je cca 3 kg/m2 za debljine poda od 3mm.

ASORTIMAN:
Izrađuje se u više nijansi.

PAKOVANJE:
U metalnoj ambalaži: 15 kg + 5 kg, impregnacija u metalnoj ambalaži: 15 kg + 5 kg.

SKLADIŠTENJE:
12 mjeseci, u originalnoj ambalaži, u suhom zatvorenom skladištu, maximalno na temperaturi +25°C.