BOJE ZA ZIDOVE
mypol promo

MYFAS B1 I B2

myfas

Visokokvalitetna bijela fasadna boja

myfas
dobra pokrivna moć i prionjivost
dobra elastičnost i tvrdoća filma
postojana na svjetlost
otporna na visoke i niske temperature
otporna na starenje i industrijske gasove
postojana na atmosferilije
ne sadrži sastojke štetne po zdravlje

OPIS:
MYFAS je visokokvalitetna disperziona boja napravljena na bazi akrilata.

NAMJENA:
MYFAS je namjenjena za dekorativnu zaštitu spoljašnjih zidova od betona, produžnog maltera, gipsa, iverice i slično.

SVOJSTVA:
Posjeduje dobru pokrivnu moć, elastičnost i tvrdoću filma, dobro prijanja na podlogu, postojana na svjetlost, otporna na visoke i niske temperature, otporna na starenje i industrijske gasove, postojana na atmosferilije. Ne sadrži sastojke štetne po zdravlje.

USLOVI RADA:
Optimalni radna temperatura je od +10°C do +25°C. Bojenje ne izvoditi po kiši i magli.

PRIPREMA PODLOGE:
Prije bojenja novih zidova podlogu temeljno očistiti i premazati sa MYKERA u jednom ili dva premaza. Sa starih površina oštrom četkom odstraniti sve stare premaze, trošne dijelove i oprati zidove. Neravnine izravnati masom za gletovanje spoljašnjih zidova. Nakon toga treba izvršiti impregnaciju zidnih površina sa MYKERA u jednom ili dva premaza. Prije bojenja, novi cementni ili produžni malteri, moraju se sušiti najmanje 28 dana, a malter na termoizolacijama 5-7 dana pri normalnim uslovima: t=+20°C; rel.vl.=65%.

NAČIN PRIMJENE:
MYFAS je pripremljena za upotrebu. Može se tonirati tečnim pigmentima ili pigment pastama. Prije upotrebe MYFAS dobro promješati i po potrebi razrijediti do 5% vodom. MYFAS se nanosi u dva premaza valjkom ili četkom, razmak između prvog ili drugog premaza je 2-4 sata u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha.

POTROŠNJA:
15 L ≈ 70 m2.

PAKIRANJE:
5L,10L,15L

SKLADIŠTENJE:
Zatvorena i neoštećena ambalaža obezbjeđuje upotrebljivost boje 12 mjeseci. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C. Može se isporučiti i u drugim bojama po želji kupca, a na osnovu ton karte proizvođača.

myfas