PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYLAZUR VARNISH

mylazur-varnish

Lazurni lak

mylazur-varnish
visoka otpornost na atmosferilije
jednostavna primjena
površinama daje satenski sjaj
stvara dobru tvrdocu filma

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE:
MYLAZUR VARNISH se koristi za zaštitu i dekoraciju drvenih površina u enterijeru i eksterijeru.Odlikuje ga visoka otpornost na atmosferilije, jednostavna primjena, a površinama daje satenski sjaj i stvara dobru tvrdoću filma. Izrađuje se od alkidnih veziva, aditiva, svjetlostabilnih pigmenata i organskih rastvarača.

PRIPREMA PODLOGE:
Drvo na koje se nanosi MYLAZUR VARNISH treba da bude normalno suho, bez čvorova i brušeno finim brusnim papirom. Ukoliko se na površini drveta nalazi smola, potrebno ju je ukloniti Nitro razrjeđivačem (MYNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ).

PRIPREMA ZA NANOŠENJE:
MYLAZUR VARNISH se ne razrjeđuje, a prije upotrebe proizvod je potrebno dobro promiješati. Nanosi se na prethodno pripremljene površine četkom, valjkom ili uranjanjem u 2-3 sloja. Sa 1l može se zaštititi 8 – 10 m2 u jednom sloju. Sušenje između slojeva treba da traje minimalno 24 sata.

OPASNOST:
R41: Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju

R52/53:Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne štetne efekte na vodene ekosisteme

S2: Čuvati izvan dohvata djece

S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć

S29: Ne bacati u vodovod

S36/37: Prilikom rada nositi odgovarajuće zaštitno odijelo i rukavice

S46: U slučaju gutanja odmah potražiti ljekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu

S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbjednom mjestu

S61:Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu

Koristiti informacije sa sigurnosno – tehničkog lista.

PAKIRANJE:
0,75L;2,5L;5L

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

mylazur-varnish