PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYMETAL PRIMER brzosušiva

mymetal-primer-brzosusiva

Temeljna boja za metal

mymetal-primer-brzosusiva
dobro prijanjanje na podlogu
dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
idealna zaštita od korozije
veoma brzo sušenje

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE:
MYMETAL PRIMER (brzosušiva) predstavlja temeljnu antikorozivnu boju za metal izrađenu na bazi alkidnih smola, pigmenata i posebnih aditiva koji omogućuju dobro prijanjanje na podlogu i dobro prijanjanje završnog premaza na temelj, te zaštitu od korozije.

PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti suha i čista. Prije nanošenja MYMETAL PRIMER potrebno je očistiti hrđu i ostale nečistoće mehaničkim putem (pjeskarenje, brušenje i sl.). Nakon čišćenja podlogu je potrebno odmastiti organiskim otapalima.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE:
MYMETAL PRIMER – razrijediti nitro razrjeđivačem i homogenizirati miješanjem. MYMETAL PRIMER se na podlogu nanosi četkom, valjkom, prskanjem ili utapanjem u jednom ili dva sloja. Sa 1l može se zaštititi 7-8m2 u jednom sloju. Vrijeme sušenja je 10 – 20 min na dodir a 2 – 3 h potpuno suh.

OPASNOST:
Može da izazove alergijsku reakciju. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Zapaljiva tečnost i para. Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Čuvati van domašaja djece. Proizvod držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina i sl. Zabranjeno pušenje. Izbjegavati ispuštanje ili oslobađanje u životnu sredinu. U slučaju požara: koristiti prah, pjenu ili CO2 za gašenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.

PAKIRANJE:
20 L; 0,75 L; 0,20 L.

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

mymetal-primer-brzosusiva