PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYMETAL PRIMER

mymetal-primer

Temeljna antikorozivna boja

mymetal-primer
dobro prijanjanje na podlogu
dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
idealna zaštita od korozije

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE:
MYMETAL PRIMER predstavlja temeljnu antikorozivnu boju za metal izrađenu na bazi alkidnih smola, pigmenata i posebnih aditiva koji omogućuju dobro prijanjanje na podlogu i dobro prijanjanje završnog premaza na temelj, te zaštitu od korozije.

PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti suha i čista. Prije nanošenja MYMETAL PRIMER potrebno je očistiti hrđu i ostale nečistoće mehaničkim putem (pjeskarenje, brušenje i sl.). Nakon čišćenja podlogu je potrebno odmastiti organiskim otapalima.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE:
MYMETAL PRIMER razrijediti razrjeđivačem za alkidne boje i homogenizirati miješanjem. MYMETAL PRIMER se na podlogu nanosi četkom, valjkom, prskanjem ili utapanjem u jednom ili dva sloja. Sa 1l može se zaštititi 8-10m2 u jednom sloju. Vrijeme sušenja je 3 – 4h na dodir, a 16h potpuno suh.

OPASNOST:
Može da izazove alergijsku reakciju. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Zapaljiva tečnost i para. Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Čuvati van domašaja djece. Proizvod držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina i sl. Zabranjeno pušenje. Izbjegavati ispuštanje ili oslobađanje u životnu sredinu. U slučaju požara: koristiti prah, pjenu ili CO2 za gašenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.

PAKIRANJE:
0,20L;0,75L;20L

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

mymetal-primer