RAZRJEĐIVAČI
mypol promo

MYNITRO RAZRJEĐIVAČ

mypol

Za razrjeđivanje boje i pranje alata

OPIS:
myNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ predstavlja smjesu organskih rastvarača.

NAMJENA:
Upotrebljava se za razrjeđivanje nitro boja, za pripremu i odmašćivanje metalnih pločica i pranje alata.

OPASNOST:
Sadrži toulen, n-butanol. Lahko zapaljiva tečnost i para. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove pospanost i nesvjesticu. Postoji sumnja da štetno utječe na nerođeno dijete. Može da dovede do oštećenja organa uslijed dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Pribaviti posebna uputstva prije upotrebe. Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. Zabranjeno pušenje. Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/ paru/sprej. Koristiti samo na otvorenom ili dobro provjetrenom prostoru. Ne izazivati povraćanje. Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.

PAKIRANJE:
1 L;5 L;20 L

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (od +5°C do + 25°C) proizvod je upotrebljiv do datuma oznacenog na ambalaži. Pakovanje od 20L radi se po narudžbi!

mynitro-razrjedjivac