DEKORATIVNI ZAVRŠNI MALTERI
mypol promo

MYSILIKON FULL I RAIB

mypol

Dekorativni silikonski malter

mysilikon-full-raib
dobra elastičnost
dobra vodonepropusnost
otporan na atmosferilije
otporan na UV zračenje

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE:
Dekorativni silikonski malter je kvalitetan gotov dekorativni malter na bazi silikona. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih mineralnih površina kao i završni sloj pri izradi termoizolacionih fasada.

SASTAV:
drobljeni mermeri, aditivi, akrilat.

SVOJSTVA:
odlikuje se dobrom elastičnosti i vodonepropusnosti, otporan je na atmosferilije i UV zračenje.

PODLOGA:
Podloga na koju se nanosi silikonski malter mora biti suha, ravna, tvrda i čista. Nove maltere i betonske podloge sušiti 28 dana, a ljepila za termoizolacione fasade 14 dana. Nanošenje maltera vrši se nakon sušenja podloge (MYGRUND), koje iznosi 6 sati.

PRIPREMA MATERIJALA I OBRADA:
Prije upotrebe potrebno je malter dobro izmješati. Silikonski malter se tonira po BAUMY sistemu i više različitih šarži i datuma proizvodnje OBAVEZNO HOMOGENIZIRATI. Homogenizacija se izvodi tako što se u veću posudu izmješa nekoliko kanti i kada se potroši količina do približno jedne kante, dodaje se nova i izmješa. Nanošenje silikonskog maltera se radi čeličnom gletaricom, a završna obrada plastičnom ravnom gletaricom.

UVJETI OBRADE:
Radna temperatura: od +10°C do +30°C, svježe nanesen malter potrebno je štititi od atmosferskih uticaja, kiše, magle, vjetra sunca.

POTROŠNJA:
MYSILIKON FULL 1.5 – 2,9 kg/m2.
MYSILIKON FULL 2.0 – 3,3 kg/m2.
MYSILIKON RAIB 1.5 – 2,6 kg/m2.
MYSILIKON RAIBT 1.5 – 3,0 kg/m2.

PAKIRANJE:
15L

SKLADIŠTENJE:
Najmanje 6 mjeseci u orginalnoj zatvorenoj ambalaži u suhim i zracnim prostorijama, zašticeno od izravnog djelovanja sunca. Ne smije smrznuti!

mysilikon-full-i-raib