PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYWOOD FINISH NITRO

mywood-finish-nitro

Bezbojni lak za drvo (nitro)

mywood-finish-nitro
bezbojni lak visokog sjaja
dobro prijanjanje završnog premaza na temelj
idealna zaštita od korozije
veoma brzo sušenje

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE:
MYWOOD FINISH NITRO predstavlja bezbojni, zračno sušivi premaz izrađen na bazi pogodne kombinacije nitro-celuloze, sintetičkih smola, specijalnih aditiva i rastvarača. Koristi se kao završni premaz u industriji namještaja, za unutrašnju izgradnju i za drvenu galanteriju.

PRIPREMA PODLOGE:
Nanosi se na prethodno nanijeti, osušeni i izbrušeni temeljni nitro premaz za drvo.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE:
Do željenog viskoziteta razrijeđuje se nitro razrjeđivačem (MYNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ) a izbor optimalnog viskoziteta određen je temperaturom radne sredine načinom na koji se nanosi temelj za drvo itd. Prije nanošenja sadržaj je potrebno dobro promiješati. MYWOOD FINISH NITRO se nanosi četkom, valjkom, špricanjem i potapanjem. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrim razlivanjem i veoma dobrom pokrivnošću. Vrijeme sušenja je 20 – 30 minuta. Sa 1l može se zaštititi 10-12m2.

OPASNOST:
Može da izazove alergijsku reakciju. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Zapaljiva tečnost i para. Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Čuvati van domašaja djece. Proizvod držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina i sl. Zabranjeno pušenje. Izbjegavati ispuštanje ili oslobađanje u životnu sredinu. U slučaju požara: koristiti prah, pjenu ili CO2 za gašenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.

PAKIRANJE:
0,75 L.

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

mywood-finish-nitro