PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYWOOD PRIMER NITRO

mywood-primer-nitro

Temeljna boja za drvo (nitro)

mywood-primer-nitro
brzo sušenje
dobro razlivanje
veoma dobra pokrivnost

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE:
MYWOOD PRIMER NITRO predstavlja bezbojni, zračno sušivi premaz izrađen na bazi pogodne kombinacije nitro-celuloze, sintetičkih smola, specijalnih aditiva i rastvarača. Koristi se kao temeljni premaz za zaštitu u industriji namještaja, za unutrašnju izgradnju i za drvenu galanteriju.

PRIPREMA PODLOGE:
Nanosi se na dobro izbrušenu, čistu i suhu podlogu. MYWOOD PRIMER NITRO se nanosi četkom, valjkom, špricanjem i uranjanjem.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE:
Do željenog viskoziteta razrijeđuje se nitro razrjeđivačem (MYNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ) a izbor optimalnog viskoziteta određen je temperaturom radne sredine načinom na koji se nanosi temelj za drvo itd. Prije nanošenja sadržaj je potrebno dobro promiješati. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrim razlivanjem i veoma dobrom pokrivnošću. U zavisnosti od načina rada i vrste podloge može pokriti 8-10 m 2/l u jednom sloju. Nitro lak osnovni suh je na prašinu za 10-15 minuta, a spreman je za brušenje nakon 1 - 2 sata sušenja na vazduhu. Nakon sušenja, a prije nanošenja završnog laka brusi se brusnim papirom No 320 – 500.

OPASNOST:
Sadrži: butil acetat; n-butanol; nitrocelulozna veziva. R10:Zapaljiva tečnost i para

R20/21/22: Štetno za udisanje, u kontaktu sa kožom i ako se proguta

R36/38: Iritantno za oči i kožu

R52/53: Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročne loše efekte na vodene ekosisteme

R67: Isparenja mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu

S2: Čuvati dalje od domašaja djece

S20/21: Prilikom korištenja ne jesti, piti ili pušiti

S23: Ne udisati gas/dim/paru/sprej

S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode izatražiti ljekarsku pomoć

S27/28: Ako sadržaj dođe u kontakt sa kožom, odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću i oprati se sa mnogo vode

S29/56: Ne bacati u vodovod; odložiti ovaj materijal i njegov sadržaj na bezbjedno mjesto ili mjesto određeno za odlaganje takvog materijala

S61: Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu.

Koristiti informacije sa sigurnosno – tehničkog lista.

PAKIRANJE:
0,75L

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

mywood-primer-nitro