PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYWOOD PRIMER NITRO

mywood-primer-nitro

Temeljna boja za drvo (nitro)

mywood-primer-nitro
brzo sušenje
dobro razlivanje
veoma dobra pokrivnost

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE:
MYWOOD PRIMER NITRO predstavlja bezbojni, zračno sušivi premaz izrađen na bazi pogodne kombinacije nitro-celuloze, sintetičkih smola, specijalnih aditiva i rastvarača. Koristi se kao temeljni premaz za zaštitu u industriji namještaja, za unutrašnju izgradnju i za drvenu galanteriju.

PRIPREMA PODLOGE:
Nanosi se na dobro izbrušenu, čistu i suhu podlogu. MYWOOD PRIMER NITRO se nanosi četkom, valjkom, špricanjem i potapanjem.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE:
Do željenog viskoziteta razrijeđuje se nitro razrjeđivačem (MYNITRO UNIVERZALNI RAZRJEĐIVAČ) a izbor optimalnog viskoziteta određen je temperaturom radne sredine načinom na koji se nanosi temelj za drvo itd. Prije nanošenja sadržaj je potrebno dobro promiješati. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrim razlivanjem i veoma dobrom pokrivnošću. Vrijeme sušenja je 20 – 30 min. Sa 1l može se zaštititi 10-12m2. Nakon sušenja brusi se brusnim papirom No 320 – 500.

OPASNOST:
Može da izazove alergijsku reakciju. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Zapaljiva tečnost i para. Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim posljedicama. Čuvati van domašaja djece. Proizvod držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina i sl. Zabranjeno pušenje. Izbjegavati ispuštanje ili oslobađanje u životnu sredinu. U slučaju požara: koristiti prah, pjenu ili CO2 za gašenje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa zakonskim propisima.

PAKIRANJE:
0,75L

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma označenog na ambalaži.

mywood-primer-nitro