PROIZVODI ZA DRVO I METAL
mypol promo

MYWOOD PRIMER VENTILIRAJUĆA

mypol

Temeljna boja za drvo

mypol
strukturu premaza čini propusnom za vodenu paru
sprječava upijanje kondenzacijske i oborinske vode

OPIS I PODRUČJE PRIMJENE:
MYWOOD PRIMER predstavlja temeljni premaz za zaštitu drveta. Izrađen je na bazi sintetskih smola, pigmenata i specijalnih dodataka koji strukturu premaza čine propusnom za vodenu paru i omogućuju ventiliranje vlage iz podloge uz istovremeno sprječavanje upijanja kondenzacijske ili oborinske vode (suhi film je vodonepropusan).

PRIPREMA PODLOGE:
Drvo na koje se nanosi MYWOOD PRIMER mora biti zdravo, suho, čisto i glatko (izbrušeno na suho brusnim papirom). Prašina mora biti odstranjena a neravnine je potrebno izravnati odgovarajućim kitom.

PRIPREMA ZA NANOŠENJE:
MYWOOD PRIMER se zavisno od podloge i načina nanošenja, razrijeđuje sa 5-10% razrjeđivaca za alkidne boje - uljani razrjeđivac (MYULJANI RAZJREĐIVAC). MYWOOD PRIMER se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem. Sadržaj je, prije upotrebe, potrebno dobro promiješati. Sa 1L može se zaštititi 10-12m2 u jednom sloju. Vrijeme sušenja je 2-3 sata na dodir a nakon 12-16 sati potpuno suh.

OPASNOST:
R41: Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju

R52/53:Štetno za vodene organizme, može prouzrokovati dugoročneštetne efekte na vodene ekosisteme

S2: Čuvati izvan dohvata djece

S26: Ukoliko sadržaj dođe u kontakt sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i zatražiti ljekarsku pomoć

S29: Ne bacati u vodovod

S36/37: Prilikom rada nositi odgovarajuće zaštitno odijelo i rukavice

S46: U slučaju gutanja odmah potražiti ljekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu

S60: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti odloženi na bezbjednom mjestu

S61:Izbjegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu.

Koristiti informacije sa sigurnosno - tehnickog lista.

PAKIRANJE:
0,75L i 5L

SKLADIŠTENJE:
U originalnoj ambalaži i suhim uslovima (+5°C do +25°C) proizvod je upotrebljiv dvije godine od datuma oznacenog na ambalaži.

mywood-primer-ventilirajuca